Entreprenadsbesiktning

Entreprenadsbesiktning
Vi utför stombesiktning, elbesiktning, vvs-besiktning, ventilationsbesiktning, del och slutbesiktning av entreprenad, takbesiktning, markbesiktning, besiktning av markplanering, uppfart, stenläggning, fönstermontage etc.
Från vårt företag kommer besiktningsmän med kompetens gällande den entreprenad som utförts och skall besiktigas. Besiktningsmannen har minst 20 års praktisk erfarenhet av hantverksarbeten.